News Coverage: ULAB Celebrates Ranking Among Top 50 Global Universities

News Coverage: ULAB Celebrates Ranking Among Top 50 Global Universities

Publish Date: 
Wednesday, July 22, 2020

The news coverage of ULAB ranking celebration in the newspapers including Prothom Alo, Bangladesh Pratidin, Ittefaq, Jugantor, Bonik Barta, Kaler Kantho, Bangla Tribune, Dhaka Tribune, Finacial Express, New Age.

Bangla Newspapers:

Prothom Alo
https://www.prothomalo.com/education/article/1669321/

Bangladesh Pratidin
https://www.bd-pratidin.com/money-market-business/2020/07/20/549916

Ittefaq
https://www.ittefaq.com.bd/education/167329/

Jugantor
https://www.jugantor.com/campus/326525/

Bonik Barta
https://bonikbarta.net/home/news_description/235736/

Kaler Kantho
https://www.kalerkantho.com/online/corporatecorner/2020/07/16/935569

Bangla Tribune

https://www.banglatribune.com/my-campus/news/632661/

Bangla Tribune
https://www.banglatribune.com/my-campus/news/632937

 

Amader Somoy

https://www.amadershomoy.com/bn/2020/07/16/1184382.html

Bangladesh Journal
https://www.bd-journal.com/education/125946/

Rising BD
https://www.risingbd.com/education-news/361982

bdtimes
http://bdtimesnews.com/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE/

Daily Campus

https://www.thedailycampus.com/private-university/49118/

 

 

English Newspapers:

 

New Age
https://www.newagebd.net/article/111130/ulab-to-celebrate-achieving-wuri-ranking

New Age
https://www.newagebd.net/article/111367/ulab-celebrates-achieving-wuri-ranking

Dhaka Tribune
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/education/2020/07/18/ulab-celebrates-ranking-among-top-50-global-universities